Telefoonnummer

+31683388875

Email

info@eliho.nl

Privacy Statement

Eliho verwerkt dagelijks informatie over personen. Eliho respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk en houdt zich daarbij uiteraard aan de wet. In deze privacyverklaring informeren wij jou welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

Eliho, gevestigd aan de Burgemeester de Bekkerstraat te (5236 AN, ‘s-Hertogenbosch), is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op het moment dat jij als professional of opdrachtgever gebruik maakt van onze bemiddelingsdiensten, wanneer jij onze website bezoekt, onze nieuwsbrief ontvangt of wanneer jij een partner of kandidaat bent waarmee wij (willen) samenwerken. Op dat moment zijn wij verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens en zullen wij ook jouw aanspreekpunt zijn. 

Deze verklaring is niet van toepassing op de gegevensverwerkingen die door de uiteindelijke opdrachtgever (bijvoorbeeld de school) worden verricht. In die gevallen verwijzen wij naar de privacyverklaring van de betreffende school. 

Persoonsgegevens
Eliho verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Dienstverlening
Om jou te kunnen helpen middels onze dienstverlening hebben wij jouw naam en contactgegevens nodig. Ook heeft de opdrachtgever (de school) jouw bankrekeningnummer, BTW nummer en KvK nummer nodig om jou uit te kunnen betalen. Wij bij Eliho voorzien in het aanleveren van jouw factuur aan de opdrachtgever, en zijn daarom in het bezit van deze gegevens.

Zodra je een opdracht bevestigt, komt er een overeenkomst van opdracht tot stand tussen de professional en de opdrachtgever (bijvoorbeeld een school). Deze modelovereenkomst is een juridisch document dat bij bevestiging automatisch onder de opdracht komt te liggen. Bij deze overeenkomst is Eliho geen partij.

Daarnaast moet jij bij het aangaan van deze modelovereenkomst akkoord gaan met onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vormen onze contractuele basis met jou.  

Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden.

Social media
Eliho is actief op sociale media, zoals op LinkedIn en Instagram. Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer je functies op onze websites gebruikt. Indien een dergelijke functie door jou wordt gebruikt kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Eliho gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ontvangers
Wij delen jouw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Eliho, behalve in een van de volgende omstandigheden:

Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze opdracht en dienstverlening naar jou na te komen. Daarnaast geven we jouw gegevens door aan de postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij te bezorgen.

Toestemming
Met jouw toestemming kunnen wij jouw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar je jouw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij jouw persoonsgegevens verstrekken. Eliho maakt afspraken met de ontvangers van jouw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

Bewaartermijnen
Jouw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van onze dienstverlening en de overeenkomst, tenzij wij eerder een verzoek tot verwijdering van jouw persoonsgegevens ontvangen. Wij kunnen niet (volledig) voldoen aan verwijdering als wij jouw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (langer) moeten bewaren, bijvoorbeeld voor een wettelijke verplichting. Sommige gegevens moeten wij bijvoorbeeld 7 jaar bewaren voor financiële en administratieve doeleinden.

Jouw rechten
Je hebt een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, het wissen van gegevens, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe je deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Inzage, correctie en recht van verzet
Indien je een relatie met ons bedrijf hebt, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: info@eliho.nl.

Klachten
Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan wijzen wij je op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van je klacht.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Versie oktober 2023

×

Hallo, leuk dat je er bent! Waar kan ik je mee helpen?

× Hoe kan ik je helpen?